Om - Kafe Kolind

Gå til indhold

Hoved menu:

Om Kafe Kolind

Om Kafé Kolind

Kafé Kolind er et projektet der bygger på KFUM’s Sociale Arbejdes værdigrundlag og menneskesyn, hvilket
giver en klar ramme for omgangsformer og normer i caféen og det opleves som værdifuldt for deltagerne og for gæster, som kommer i caféen.
Driften af caféen giver den enkelte deltager en oplevelse af tilhørsforhold, som fortsætter, når medarbejderne udsluses til uddannelse eller andet arbejde.
Der er et stort sammenhold blandt deltagerne i caféens drift, som er med til at støtte op om den enkeltes udvikling of forståelse for at være på en arbejdsplads.
Caféen har fået en positiv modtagelse i lokalsamfundet og der er stor opbakning til både cafédrift og til det sociale arbejde, som caféen er ramme for.
Deltagerne i projektet lægger stor vægt på, at caféen er en privat virksomhed, som ikke er en del af de kommunale ”aktiveringsprojekter” og det er en forudsætning for cafeens succes, at der er et betydeligt antal frivillige, der involvere sig i cafeens drift og udvikling, således at de sociale rammer bliver fyldt ud med aktive personer, og cafeen kommer til at fungere som en aktiv arbejdsplads, men udvikling af medarbejderne i cafeen.
Der er i højere grad fokus på den lediges ressourcer og udviklingsmuligheder, hvilket har stor betydning for den enkeltes udvikling.
Arbejdet i caféen omfatter en række praktiske opgaver, som på forskellig måde relaterer sig til cafédriften. Ikke alle ledige kan fange interessen for dette arbejde, hvorfor de kommunale sagsbehandlere gerne så udviklet et samarbejde med de kommunale aktiveringsprojekter, hvilket kunne give en bredere vifte af arbejdsopgaver.
Cafeen er platform for andre opgaver end den egentlige café drift, naturligvis opgaver der har betydning for cafeen udvikling og indpasning i lokalsamfundets sociale arbejde, med involvering af frivillig arbejdskraft, under hensynstagen til cafeens sociale målsætning.

Se brochure om Kafé Kolind her.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu